Cambridge ESOL Exam Preparation Centre British School
 
 
 
 
 

Inici > Exàmens de Cambridge

Exàmens de Cambridge

Necessites millorar el teu nivell d'anglès per obtenir les titulacions oficials d'anglès? Vols aprovar els exàmens ESOL de la Universitat de Cambridge? A British School Tarragona coneixem i apliquem les millors metodologies perquè els nostres alumnes aconsegueixin el millor nivell d'anglès per passar els exàmens de Cambridge.

Els exàmens ESOL de la Universitat de Cambridge són essencials per obtenir titulacions universitàries i per aconseguir entrar a moltes empreses que els requereixen. A més, et faran millorar el teu nivell d'anglès perquè puguis comunicar-te i moure't amb fluïdesa en qualsevol entorn i tipus de conversa.


Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge, Examenes ESOL de la Universidad de Cambridge

Necessari per acabar la carrera a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Cambridge English: Preliminary certifica que pot utilizar l'anglès per comunicar-se amb natius de manera quotidiana

L'examen l'ajudarà a millorar les seves habilitats lingüístiques perquè pugui:

 • Fer front a situacions quotidianes.
 • Llegir llibres de text o articles periodístics senzills.
 • Escriure cartes sobre temes comuns.
 • Prendre notes en una reunió.

A quin nivell correspon Cambridge English: Preliminary?

Cambridge English: Preliminary equival al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). Si aconsegueix aquest nivell, serà capaç de:

 • Comprendre els punts principals d'instruccions o advertiments públics senzills.
 • Fer front a la major part de situacions que es plantegen al viatjar com a turista en un país de parla anglesa.
 • Formular preguntes senzilles i participar en converses sobre fets concrets en un entorn laboral.
 • Redactar cartes i missatges de correu electrònic o prendre notes sobre assumptes comuns.

Requerit per: La ciutadania en el Regne Unit.

Per descarregar un fulletó amb informació sobre el PET, faci clic aquí

Si vols treure't el PET, posa't en contacte amb nosaltres.

Cambridge English: First, també conegut com First Certificate in English (FCE), és un títol de nivell intermedi alt. Demostra que pot utilitzar l'anglès quotidià tant escrit com parlat amb finalitats laborals o educatives.

L'examen utilitza situacions de la vida real dissenyades especialment per ajudar-lo a:

 • Comunicar-se de manera més eficaç.
 • Aprendre les destreses lingüístiques que necessita per seguir avançant cap a l'èxit.

A quin nivell correspon Cambridge English: First?

Cambridge English: First es situa en el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per les llengües (MCER). Si arriba a aquest nivell, serà capaç de:

 • Comprendre les idees principals de textos complexos.
 • Mantenir una conversa sobre temes bastant diversos, expressar opinions i realitzar argumentacions.
 • Redactar textos clars i detallats que expressen les seves opinions i que expliquin les avantatges i les desavantatges dels diferents punts de vista.

Requerit per: Es requereix per l'entrada a moltes empreses i universitats.

Per descarregar un fulletó amb més informació del First Certificate clic aquí.

Si vols treure't el First Certificate, posa't en contacte amb nosaltres.

La demanda d'habilitats lingüístiques de nivell avançat en anglès està creixent en tot el món. El fet d'aprovar Cambridge English: Advanced (CAE), demostra que

 • L'estudiant posseeix la competència lingüística necessària per dur a terme investigacions complexes, comunicar-se de manera eficaç en l'àmbit professional i destacar entre la multitud.
 • Es posseeixen les destreses en anglès que les institucions educatives i les empreses busquen per a situacions educatives i laborals exigents.

Requerit per: Requerit per l'entrada a moltes empreses.

Més de 4000 institucions educatives, empreses i departaments governamentals de tot el món accepten Cambridge English: Advanced (CAE) com a prova d'un nivell avançat.

Per descarregar un fulletó amb més informació clic aquí

Si estàs interessat en treure't l'Advanced, posa't en contacte amb nosaltres.

Cambridge English: Proficiency és l'examen de Cambridge més avançat. Demostra que es posseeix un domini excepcional de l'anglès. Utilitzi'l per demostrar que pot:

 • Estudiar o treballar al més alt nivell en la seva vida acadèmica i professional.
 • Comunicar-se amb la fluïdesa i sofisticació pròpies d'un parlant gairebé natiu.

A quin nivell correspon Cambridge English: Proficiency?

Cambridge English: Proficiency es situa en el nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). Si aconsegueix aquest nivell, serà capaç:

 • Estudiar continguts exigents al més alt nivell, com programes de postgrau i doctorat.
 • Negociar i convèncer de manera eficaç a alts càrrecs directius en escenaris de negocis internacionals.
 • Comprendre les idees principals de textos complexos.
 • Parlar sobre qüestions complexes o delicades.
 • Escriure amb seguretat sobre qualsevol tema.

Requerit per: Requerit per l'entrada a moltes empreses.

Per descarregar un fulletó amb informació del Proficiency clic aquí

Si estàs interessat a treure't el Proficiency, posa't en contacte amb nosaltres.

Level
Exam
MCERL[1] Què puc entendre? Què puc fer?
Beginner
(No exam)
A1 Reconec paraules i expressions molt bàsiques que s'utilitzen habitualment, relatives a mi mateix, a la meva família i al meu entorn immediat quan es parla a poc a poc i amb claredat. Utilitzo expressions i oracions senzilles per descriure el lloc on visc i les persones que conec.
Elementary

KET (Key English Test)
Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge - KET
--------------
Pre-intermediate
A2 Entenc frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interés personal (información personal i familiar molt básica, compres, lloc de residencia, treball). Sóc capça de captar la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills. Utilitzo un seguit d'expressions i frases per descriure amb termes senzills a la meva familia i altres persones, les meves condicions de vida, el meu origen educatiu i el meu ttreball actual o l'últim que vaig tenir.
Intermediate

PET (Preliminary English Test)Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge - PET
B1 Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en l'escola, durant el temps d'oci, etc. Sé desenvolupar-me en gairebé totes les situacions que se'm presenten quan viatjo on es parla aquesta llengua.
Upper-intermediate

FCE (First Certificate in English)Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge - FCE
B2 Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot segueixo línies argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut. Comprenc gairebé totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que possibilita la comunicación normal amb els parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els meus punts de vista.
Advanced

CAE (Certificate of Advanced English)Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge - CAE
C1 Comprenc discursos extensos, fins i tot quan están estructurats amb poca claredat i quan les relacions están solsament implícites i no es senyalen explícitament. M'expreso amb fluïdesa i espontaneïtat sense tenir que buscar de forma molt evident les expressions apropiades. Utilitzo el llenguatge amb flexibilitat i eficacia per finalitats socials i professionals.
Proficiency

CPE (Certificate of Proficiency in English)Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge - CPE
C2 No tinc cap dificultat per comprendre qualsevol tipus de llengua parlada, tant en converses en viu com en discursos retransmesos. Pren part sense esforç de qualsevol conversa o debat i coneix bé modismes, frases fetes i expressions col·loquials. M'expresso amb fluïdesa i transmeto matisos subtils de sentit amb precisió.
[1] MCERL: Marc Comú Europeu de referència per les llengües

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar
els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb
les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de
navegació. Si continua navegant, considerem que
accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir
més informació aquí.

CONTINUAR